Każda jedna wspólnota mieszkaniowa za swój obowiązek powinna uważać wybranie zarządu, którego zadaniem będzie sprawowanie pieczy nad wspólnotą mieszkaniową i budynkiem. Dzięki odpowiednim przepisom prawnym, zarząd może przenieść swoje obowiązki na osobę trzecią jak i na odpowiednią firmę, która kompleksowo zajmie się obsługą nieruchomości. zarzadcakrakow.pl fachowo i przeniesie na swoje barki wszystkie odpowiedzialności, jakie czyhają na zarząd, w tym również sprawy prawne. Wielu właścicieli nieruchomości nie ukrywa niezadowolenia związanego z zarządzaniem przez zarządcę mówiąc, że to tylko zbędny koszt miesięczny. Czym różni się administrator od zarządcy nieruchomości?

Przez wielu lokatorów uważane jest, że zarządca nieruchomości wynajmowany jest przez wspólnotę mieszkaniową a do jego głównych zadań należy praca, którą mogliby robić poszczególni członkowie wspólnoty mieszkaniowej lub członkowie zarządu. Zakres prac administratora a zarządcy nieruchomości znacznie różni się od siebie, ponieważ są to dwa różne stanowiska pracy. Te zasadnicze różnice widać nawet w polskim prawodawstwie, gdzie słowo „administrator” w ogóle nie występuje a jeśli już, to pojawia się incydentalnie. Zatem administrowanie, jest czynnością polegającą na zarządzaniu nieruchomością, ale ogólnie oznacza wykonywanie podstawowych czynności dotyczących opieki nad daną nieruchomością. Do takich zadań należą głównie sprzątanie w obrębie nieruchomości, monitoring awarii budynków i ich usuwanie oraz pobieranie czynszu od lokatorów.

Natomiast wybrany przez wspólnotę mieszkaniową zarządca nieruchomości, posiada o wiele więcej obowiązków niż administrator. Odpowiada nie tyle co za utrzymanie czystości ale również za bezpieczeństwo wewnątrz budynku oraz wokół niej. To również dbałość o części wspólne budynków, czyli np. urządzenia z których korzystają lokatorzy i ciągi komunikacyjne. Dlatego najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku jest zatrudnić specjalistyczną firmę, która odpowiedzialnie i kompleksowo zajmie się zarządzaniem nieruchomością. Taką firmą jest na pewno zarzadcakrakow.pl– zespół osób posiadających licencję zarządcy nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *