Zadbana nieruchomość, odśnieżony dach oraz chodniki, dbałość o należyty stan techniczny, ocieplony budynek- to tylko niektóre sprawy o które powinien zadbać zarządca nieruchomości. Warto poważnie zastanowić się nad wyborem odpowiedniego zarządcy. Musi to być bowiem kompetentna osoba, która podoła wszystkim zadaniom. Na pewno taka osoba musi być kontaktowa, bo wielu właścicieli lokali, narzeka na brak kontaktu ze swoim zarządcą. Tutaj możemy znaleźć odpowiedniego dla siebie zarządcę nieruchomości:www.zarzadcakrakow.pl. Kto może zawrzeć taką umowę i co taka umowa powinna zawierać?

Zarządca nieruchomości musi posiadać licencję do wykonywania zawodu

Zgodnie z polskim prawem zarządca nieruchomości, powinien posiadać licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Na stronach internetowych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej możemy znaleźć aktualną listę zarządców. Umowa musi być zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zarządca nieruchomości musi również podpisać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. No dobrze, skoro wiemy już kim powinien być zarządca, przejdźmy do umowy i zastanówmy się co powinna zawierać.

Co powinna zawierać umowa z zarządcą nieruchomości?

Umowa na pewno powinna zawierać dokładne wyliczenie wszystkich obowiązków, na początku należy umieścić zapis, który mówi o tym, że zarządca będzie ponosił odpowiedzialność za opiekę nad nieruchomością wspólną zgodnie z przepisami prawa. Dalej piszemy, że zarządca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej. Generalnie, umowa musi zawierać opis wszystkich czynności jakich oczekujemy od zarządcy. A zatem należy zobowiązać zarządcę m.in. do sporządzania rocznych planów gospodarczych. Zarządca powinien przekazywać wszystkie dane dotyczące finansów wspólnoty na żądanie każdego z właścicieli lokali. W umowie także zobowiązujemy zarządcę do organizowania spotkań właścicieli lokali należących do nieruchomości. W umowie określamy także wynagrodzenie, które będziemy wypłacać zarządcy. Kiedy wszystko dokładnie określimy w umowie, ominą nas wszelkie niejasne sytuacje. Wszystko bowiem będzie jasno określone i spisane w formie umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *