Pomiary sytuacyjno-wysokościowe są to pomiary, które wykonuje się bezpośrednio. Do wykonywania tego typu pomiarów uprawniony jest tylko geodeta. Takie pomiary trzeba wykonać wszędzie tam, gdzie brakuje map zasadniczych (pomiar wykonuje się np. wtedy, gdy mapa jest nieaktualna lub do celów projektowych). Pomiar sytuacyjny ma dostarczyć danych geograficznych o położeniu szczegółów sytuacyjnych na danym terenie.

Efektem wykonania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego jest mapa, która służy do celów projektowych, mapa sytuacyjno- wysokościowa lub mapa numeryczna.

Pomiar sytuacyjny, pomiary wysokościowy

Pomiary sytuacyjny określa m.in. położenie punktów załamań osi obiektów liniowych, geometrycznych środków obiektów punktowych. Ten pomiar może być wykonywany metodą biegunową, przedłużeń konturów sytuacyjnych. Pomiar wysokościowy to najprościej rzecz ujmując mierzenie różnic wysokości pomiędzy puntami obiektów, ten pomiar wykonuje m.in. się za pomocą metody tachimetrii. Do czego służy pomiar sytuacyjno-wysokościowy? Na przykład do aktualizacji mapy zasadniczej, do stworzenia mapy do celów projektowych, wykonania pomiarów realizacyjnych.

Geodeta z doświadczeniem

Jeśli musimy skorzystać z usług geodety musimy zadbać o to, by miał on doświadczenie w branży, ale nade wszystko uprawnienia. Tylko pomiary wykonane przez geodetę z uprawnieniami są ważne. Gdzie szukać geodety? Najlepiej w pobliżu miejsca w którym ulokowana jest działka, która nas interesuje. Miejscowy geodeta będzie znał mapy terenu i znał teren. Więc będzie w stanie nam powiedzieć czy na działce, która nas interesuje nie znajdują się żadne niespodzianki. Warto poświęcić chwilę na to by znaleźć geodetę, możemy to zrobić korzystając z internetu np. tutaj jest geodeta warty uwagi: www.geodetapomiary.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *